Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Oznamy

Zobrazené 661-690 z 741

Informácia práva voliť a práva byť volený

Dátum: 17. 7. 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Dátum: 17. 7. 2018

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

OZNAM - HIRDETÉS

OZNAM - HIRDETÉS

Dátum: 10. 5. 2018

SK: Rozhodnutie OR HaZZ v Nitre.
HU: A nyitrai tűzoltóság rendelete.

Výsledky odbornej degustácie 2018

Dátum: 30. 4. 2018

SK: Výsledky odbornej degustácie zo dňa 28.apríl 2018
HU: A szakmai borkóstoló eredményei - 2018. április 28.

OZNAM - HIRDETÉS

OZNAM - HIRDETÉS

Dátum: 26. 4. 2018

SK: Zajtra, 27. apríla bude Pošta Pohranice celý deň zatvorená.
HU: Holnap, április 27.-én a pogrányi pósta be lesz zárva.

OZNAM-HIRDETÉS

OZNAM-HIRDETÉS

Dátum: 26. 4. 2018

SK: Zastupovanie zubnej ambulancie.
HU: A fogorvosi rendelő helyettesítése.

OZNAM-HIRDETÉS

OZNAM-HIRDETÉS

Dátum: 26. 4. 2018

SK: Zastupovanie obvodného lekára.
HU: A felnőttorvos helyettesítése.

Zápis do MŠ Pohranice - A pogrányi óvodába való beiratás

Zápis do MŠ Pohranice - A pogrányi óvodába való beiratás

Dátum: 23. 4. 2018

SK: MŠ Pohranice Vás srdečne pozýva na zápis.
HU: A pogrányi óvoda szeretettel meghívja Önöket az óvdába való beiratásra.

OZNAM-HIRDETÉS

OZNAM-HIRDETÉS

Dátum: 16. 4. 2018

SK: Oznam lekárne Sylvia.
HU: A Sylvia gyógyszertár hirdetése.

ODPIS VODOMEROV- VÍZÓRÁK ÍRÁSA 1

ODPIS VODOMEROV- VÍZÓRÁK ÍRÁSA

Dátum: 16. 4. 2018

OZNAM- HIRDETÉS
SK: Od zajtra, čiže 17. apríla do konca tohto mesiaca budú zamestnanci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vykonávať odpis vodomerov. Prosia Vás o sprístupnenie vodomerných zariadení k odpočtu a aby ste si zatvorili psov. Vopred ďakujú za spoluprácu.

HU: A Nyugatszlovákiai vízművek alkalmazottai holnaptól, azaz április 17.-étől e hónap végéig fogják írni a vízórák állását falunkban. Ezért kérik a lakosok közreműködését a vízorák hozzáférhetőségében, valamint a kutyák bezárásában. Előre is köszönik a segítséget.

Oznam - Hirdetés

Oznam - Hirdetés

Dátum: 5. 4. 2018

SK: Oznam . MUDr. Rathousky
HU: A felnőttorvos MUDr. Rathousky hirdetése.

Oznam- Hirdetés

Oznam- Hirdetés

Dátum: 5. 4. 2018

SK: Oznam detskej lekárky - MUDr. Neumannovej.
HU: A gyermekorovs MUDr. Neumann hirdetése.

Veľkoobjemové kontajnery- Nagytérfogatú konténerek

Veľkoobjemové kontajnery- Nagytérfogatú konténerek

Dátum: 5. 4. 2018

SK: Tento weekend, čiže do pondelka 9.apríla budú odstavené dva veľkoobjemové kontajnery, ako zvyčajne - jeden pri ihrisku, a druhý pri Éršeckej ulici. Aj tentokrát Vás chceme poprosiť, aby ste tam nevhadzovali NO, elektro-, bio-,stavebný odpad a pneumatiky. Na všetky tieto odpady je iný dátum zberu, alebo sú nato vyhradené zberné miesta v obci. Ďakujeme!
HU: Ezen a hétvégén, hétfőig, áprili 9.éig el lesz helyezve két nagytérfogatú konténer falukban, már a megszokott helyeken- egy a pályánál, és egy az Érseki utcánál. Ezúttal is szeretnénk Önöket megkérni, hogy ne dobáljanak a konténerbe veszélyes, elektro, bio, építési hulladékot valamint gumiabroncsokat. Mindegyikre van a harmonogramban kiszabva egy nap, vagy vannak a faluban arra való gyüjtőhelyek szánva. Köszönjük!

Pozvánka-Meghívó

Pozvánka-Meghívó

Dátum: 27. 3. 2018

SK: Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ s VJS.
HU: A szlovák alapiskola 1. évfolyamába való beíratkozás meghívója.

Spomienková slávnosť- Az 1848-49-es szabadságharc évforduloja

Spomienková slávnosť- Az 1848-49-es szabadságharc évforduloja

Dátum: 16. 3. 2018

SK: Podzoborské kultúrne a informačné stredisko – Nitra,Združenie za rodnú zem Jánosa Esterházyho, Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok – Oblastný výbor Nitra,Nitra a okolie, n.f.,a Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dolných Obdokovciach Vás srdečne pozývajú dňa 18. marca 2018 (nedeľa)na spomienkové slávnosti pri príležitosti 170. výročia revolúcie 1848-1849.
❗️Program:
⭕️ 11:00 Nitra, mestský cintorín
Položenie venca Erdősi Imremu (piarista, kňaz)
⭕️ 12:00 Pohranice – centrum
Vzdanie holdu pri pamätnej tabuli grófa Jánosa Esterházyho
⭕️ 13:00 Kaplnka Povýšenia Svätého Kríža – Dolné Obdokovce,
Slávnostná sv. omša
Celebruje Dr. Sékely János – Szombathelyský biskup (HU)
⭕️ 14:00 Pútnické miesto grófa Jánosa Esterházyho
Slávnostný obed
Celý program bude prebiehať v maďarskom jazyku.
HU: A Zoboralji Kulturális és Információs Központ – Nyitra,az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya,a Nyitra és Vidéke Célalap,és a Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola – Alsóbodok tisztelettel meghívja Önt az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre.
2018. március 18-án (vasárnap)
❗️Program:
⭕️ 11.00 Nyitra, városi temető
Erdősi Imre honvédpap sírjának megkoszorúzása
Az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából
⭕️ 12.00 Pográny község központja
Főhajtás Esterházy János emlékműve előtt
⭕️ 13.00 Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna, Alsóbodok
Ünnepi főpapi szentmise Esterházy János boldoggá avatásáért
A szentmisét celebrálja Dr.Székely János, szombathelyi megyéspüspök
⭕️ 14.15 Esterházy János Zarándokközpont
Ünnepi ebéd

Oznam - Lekáreň Sylvia - A Sylvia gyógyszertár hirdetése

Oznam - Lekáreň Sylvia - A Sylvia gyógyszertár hirdetése

Dátum: 5. 3. 2018

SK: Oznamujeme Vám vážení občania, že Lekáreň Sylvia bude dňa 8. a 9. marca 2018 /štvrtok, piatok/ zatvorená.
HU: Tudatjuk a tisztelt lakossággal, hogy a Sylvia gyógyszertár 2018. március 8.-án és 9.-én /csütörtök, péntek/ be lesz zárva.

Odpočet spotrieb elektrickej energie- A villanyórák állásának írása 1

Odpočet spotrieb elektrickej energie- A villanyórák állásának írása

Dátum: 27. 2. 2018

SK: Západoslovenská distribučná Vám touto cestou dáva do pozornosti termíny cyklických (zúčtovacích) odpočtov spotrieb elektrickej energie.
HU: A Západoslovenská distribučná ezúttal közli Önökkel a villanyórák írásánák időpontjait.

Preventívna opatrenia na úseku ochrany seniorov

Preventívna opatrenia na úseku ochrany seniorov

Dátum: 1. 2. 2018

SK: Dňa 1. februára 2018 nám prišiel list od Ministerstva vnútra SR ohľadom celoslovenského preventívneho opatrenia na úseku ochrany seniorov.Bližšie informácie získate z naskenovaných obrázkov.
HU: 2018. február 1.-én levelet kaptunk a SzK belügyminisztériumáról az időseket megelőző védelem miatt. További infó a leszkennelt képeken látható.

Zastupovanie MUDr. Rathousky- A felnőttorvos MUDr. Rathousky helyettesítése

Zastupovanie MUDr. Rathousky- A felnőttorvos MUDr. Rathousky helyettesítése

Dátum: 18. 1. 2018

SK:
Dňa 19.01.2018 bude ambulancia dospelého lekára zatvorená. Zastupovať bude MUDr. Eva Grafenau v Lužiankach.
HU:
2018.01.19.-én a felnőtt-orvosi rendelő be lesz zárva. Helyettesíteni Lužianky-n fog MUDr. Eva Grafenau.

Zastupovanie detskej ambulancie- A gyermekorvos MUDr. Neumanová helyettesítése

Dátum: 3. 1. 2018

Detská lekárka MUDr. Sylvia Neumanová v dňoch od 2. januára 2018 do 5. januára 2018 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať.
Zastupovať bude MUDr. Matušková vo Veľkom Cetíne od 08:00 hod. do 11:00 hod. (pondelok - piatok).

A gyermekorvos, MUDr. Sylvia Neumanová,
2018 január 2-tól - 2018 január 5-ig nem rendel.
Helyetesíteni Matušková orvosnő fogja Nagycétényben 08:00 órától 11:00 óráig (hétfő - péntek).

Zastupovanie zubnej ambulancie- A fogorvosi rendelő helyettesítése

Zastupovanie zubnej ambulancie- A fogorvosi rendelő helyettesítése

Dátum: 1. 1. 2018

Zastupovanie zubnej ambulancie- A fogorvosi rendelő helyettesítése

Výzva -Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum: 14. 12. 2017

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností ohľadom odstránení a okliesnení stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky

ZVONIY PODZOBORIA - ZOBORALJA HARANGAI 1

ZVONY PODZOBORIA - ZOBORALJA HARANGAI

Dátum: 14. 11. 2017

Nový zaujímavý knižný titul už čoskoro!
Hamarosan új érdekes könyv a piacon!

Publicita projektu "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Pohranice

Dátum: 4. 10. 2017

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Pohranice

Oprava zrejmej chyby

Dátum: 14. 8. 2017

-

VÝSTRAHA - FELHÍVÁS

Dátum: 7. 7. 2017

-

Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob

Dátum: 1. 7. 2017

-

Súhrnná a sprievodná správa

Dátum: 7. 6. 2017

-

Tepelný posudok

Dátum: 7. 6. 2017

-

TS Zateplenie škôlky

Dátum: 7. 6. 2017

-

Zobrazené 661-690 z 741

Oznamy

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:183
TÝŽDEŇ:884
CELKOM:1313987