Pohranice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Hlásenie miestneho rozhlasu

Zobrazené 31-60 z 495
#

Oznam - Értesítés

Dátum: 11. 2. 2022

Oznam - Értesítés

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Dátum: 2. 2. 2022

Predajňa potravín COOP Jednota Pohranice bude až do
Odvolania otvorená nasledovne:
Pondelok – Piatok: od 07:00 – do 15:00 hod
Sobota: od 06:00 - do 12:00 hod.

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úrade v obci Pohranice

Dátum: 31. 1. 2022

Zníženie energetickej náročnosti Obecné=ho úradu v obci Pohranice. Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu a zlepšenie podmienok pre výkon verejnej správy v obci.

Oznam - Értesítés

Dátum: 31. 1. 2022

Predajňa potravín COOP Jednota Pohranice bude až do
odvolania otvorená nasledovne:
Pondelok - Piatok od 06:00 hod. do 15:00 hod.
V sobotu od 06:00 hod. - do 12:00 hod.

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 25. 1. 2022

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 25. 1. 2022

SK: Oznam o štatistickom zisťovaní v našej obci
HU: Értesítés a községünkben végbemenő statisztikai felmérésről

Opatrenia Omicron - Omicron óvintézkedések

Dátum: 13. 1. 2022

Opatrenia Omicron - Omicron óvintézkedések

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 12. 1. 2022

Oznam - Értesítés

OZNAM - ÉRTESíTÉS 1

OZNAM - ÉRTESíTÉS

Dátum: 10. 1. 2022

SK: V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 28. 12. 2021

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 23. 12. 2021

Oznam - Értesítés

Zastupovanie zubnej ambulancie december 2021 - január 2022

Dátum: 21. 12. 2021

Zastupovanie zubnej ambulancie pre bolestivé
prípady od 08:00 - do 15:00 hod.

OZNAM - ÉRTESÍTÉS 1

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Dátum: 17. 12. 2021

ZSVS prosí občanov, aby si skontrolovali vodovodné šachty kvôli veľkému úniku vody. Prípadnú poruchu môžete nahlásiť na 24 hodinovej nepretržitej pohotovosti na č. 037 694 9336 alebo 0904 259 687.

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 17. 12. 2021

Oznam - Értesítés

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 17. 12. 2021

Oznam - Értesítés

#

Oznamy - Értesítés

Dátum: 17. 12. 2021

Oznamy - Értesítés

OZNAM 17_12_2021

Dátum: 17. 12. 2021

Dňa 17.decembra 2021, bude Obecný úrad otvorený
len do12:00 hod.

2021. december 17-én, a községi hivatal
12:00 óráig lesz nyitva.

Harmonogram 2022 - Hulladékgyűjtés 2022 1

Harmonogram 2022 - Hulladékgyűjtés 2022

Dátum: 14. 12. 2021

SK: Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2022
HU: A komunális és a szelektív hulladék gyűjtésének harmonogramja a 2022-es évre

OZNAM-ÉRTESÍTÉS 1

OZNAM-ÉRTESÍTÉS

Dátum: 10. 12. 2021

V nedeľu, 12. decembra budú opät sväté omše a to nasledovne: 
8:30 hod. -Svätá omša v maďarskej reči                  10:00 hod. - Svätá omša v slovenskej reči
Svätá omša prebehne v režime OP,môžu sa jej zúčastniť veriaci, ktorí sú očkovaní, prekona

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 8. 12. 2021

SK:Zamestnanci ŠÚSR do 12. januára 2022 navštívia vybrané domácnosti v našej obci za účelom zisťovania údajov pre štatistiku rodinných účtov.
HU:2022. január 12-ig a ŠÚSR alkalmazottai településünk kiválasztott háztartásait keresik fel, hogy adatokat szerezzenek a családi számlák statisztikájához.

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 8. 12. 2021

SK: Oznam spoločnosti Arriva
HU: Az Arriva társaság értesítése

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Dátum: 8. 12. 2021

Vianočne sviatky sú symbolom rodinnej pohody, šťastia a radosti. Tomu sa snažíme prispôsobiť aj svoje príbytky, zdobí sa vianočný stromček a vlastne celý dom.
Nezabúdajme ani na opatrnosť a bezpečnosť, keďže tieto dni sú charakteristické aj zvýšeným rizikom vzniku požiarov.
Viac v prílohe...

OZNAM - ÉRTESíTÉS 1

OZNAM - ÉRTESíTÉS

Dátum: 3. 12. 2021

SK: Obecný úrad je z dôvodov rekonštrukcie dočasne presťahovaný do priestorov bývalej maďarskej školy. Vaše záležitosti vybavíme po predošlom telefonickom dohovore na č. 037 787 1201 a 037 787 1921.

Núdzový stav

Dátum: 25. 11. 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 25. 11. 2021

SK: Farnosť Pohranice oznamuje veriacim, že verejné sväté omše sa až do odvolania konať nebudú.
HU: A helyi plébánia tájékoztatja a híveket, hogy nyilvános szentmisék a visszavonásig nem lesznek.

Usmernenie MZSR k liečbe monoklonálnymi protilátkami

Dátum: 22. 11. 2021

Usmernenie MZSR k liečbe monoklonálnymi protilátkami (kasirivimab/imdevimab) vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu

Usmernenie Ministerstva zdravotníca SR k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA

Dátum: 4. 11. 2021

Pri zhoršujúcej sa epidemickej situácie spôsobenej delta variantom na Slovensku MZ SR Vás upozorňuje na možnosť zaočkovania sa treťou dodatočnou posilňovacou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

#

Zber nebezpečného a elektroodpadu - A veszélyes és az elektrohulladék gyűjtése

Dátum: 3. 11. 2021

SK: Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční 6- novembra 2021 /sobota/ od 9:30-11:00 hod. pred zdravotným strediskom.
HU: A veszélyes- és az elektro- hulladék gyűjtése 2021. november 6-án /szombat/ 9:30 - 11:00 -ig fog végbemenni az egészségügyi központ előtt.

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 28. 10. 2021

SK: Oznam Lekárne Sylvia.
HU: A Sylvia gyógyszertár értesítése.

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 28. 10. 2021

SK: Upozornenie od ORPZ Nitra k blížiacim sa sviatkom
HU: A nyitrai rendőrség figyelmeztetése a közelgő ünnepekhez.

Zobrazené 31-60 z 495