Pohranice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Hlásenie miestneho rozhlasu

Zobrazené 1-30 z 495
Pozvánka - Meghívó 1

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 26. 5. 2022

Pozvánka - Meghívó

#

Pracovná ponuka - Munkaajánat

Dátum: 26. 5. 2022

Pracovná ponuka - Munkaajánat

#

Upozornenie - Figyelmeztetés

Dátum: 20. 5. 2022

Po medveďovi tu máme tentokrát bobra.....
SK: Upozorňujeme občanov, že v katastri našej obce sa zaznamenal výskyt bobra, preto si pre istotu zabezpečte doma dreviny.

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 16. 5. 2022

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 11. 5. 2022

V sobotu - 14. mája 2022 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Zber bude prebiehať zo zberného miesta pred zdravotným strediskom.

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste: 9:15 – 10:45

POZOR!!! FIGYELEM!!!  1

POZOR!!! FIGYELEM!!!

Dátum: 1. 5. 2022

Upozorňujeme občanov, že medzi katastrami Dolné Obdokovce a Čeľadice bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Preto neodporúčame pohyb v prírode. Výskytom sa aktuálne zaoberajú aj kompetentné orgány.

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 29. 4. 2022

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés

Dátum: 22. 4. 2022

Oznam
Dňa 26. apríla 2022, bude z dôvodu školenia obecný úrad zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Értesítés
2022.április 26-án a községi hivatal iskolázás miatt zárva lesz. Megértésüket köszönjük

OZNAM-ÉRTESÍTÉS 1

OZNAM-ÉRTESÍTÉS

Dátum: 22. 4. 2022

Od dnes, čiže 22. apríla do konca tohto mesiaca budú zamestnanci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vykonávať odpis vodomerov. Prosia Vás o sprístupnenie vodomerných zariadení k odpočtu a aby ste si zatvorili psov.
Vopred ďakujú za spoluprácu.

#

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 20. 4. 2022

Pozvánka - Meghívó

Zastupovanie zubnej ambulancie - A fogorvosi rendelő helyettesítése 1

Zastupovanie zubnej ambulancie - A fogorvosi rendelő helyettesítése

Dátum: 19. 4. 2022

Zastupovanie zubnej ambulancie - A fogorvosi rendelő helyettesítése

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 12. 4. 2022

Oznam - Értesítés

#

Čipovanie nádob - A szemétládák csippelése

Dátum: 7. 4. 2022

Čipovanie nádob - A szemétládák csippelése

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 6. 4. 2022

Oznam - Értesítés

Drvenie bio odpadu - Bio hulladék aprítása 1

Drvenie bio odpadu - Bio hulladék aprítása

Dátum: 6. 4. 2022

SK:V priebehu týchto dní prebieha drvenie bio-odpadu pri futbalovom ihrisku. Žiadame obyvateľov, aby po zdrvení v najbližších týždňoch nevyvážali na bio-skládku žiadny odpad, nakoľko na skládke budú uskutočnené úpravy.
HU: Ezekben a napokban a focipálya mellett található biohulladékot aprítják.

#

Veľkoobjemový zber odpadu - Nagytérfogatú konténerek

Dátum: 31. 3. 2022

SK: Od piatka, 1. apríla 2022 budú odstavené dva veľkoobjemové kontajnery, ako zvyčajne - jeden pri ihrisku, a druhý pri Éršeckej ulici.
HU: Péntektől, 2022. április 1-től el lesz helyezve két nagytérfogatú konténer falukban, már a megszokott helyeken- egy a pályánál, és egy az Érseki utcánál.

#

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pohranice - Beíratás az alapiskola 1. osztályába

Dátum: 31. 3. 2022

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pohranice - Beíratás az alapiskola 1. osztályába

Oznam - Értesítés 1

Štatistické zisťovanie

Dátum: 24. 3. 2022

Statisztikai felmérés

Základné výsledky sčítania obyvateľstva - A népszámlálás eredményei

Dátum: 3. 3. 2022

SK: Základné výsledky sčítania obyvateľov zistíte kliknutím na nižšie uvedený link.

HU: A népszámlálás alapadatait a lent látható linkre kattintva nézhetik meg.

Úroveň  vytriedenia odpadov za rok 2021  1

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2021

Dátum: 2. 3. 2022

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Zálohujme, ale nezabúdajme  triediť

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Dátum: 28. 2. 2022

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľase z plastu a hliníkové plechovky. Sú označené "Z".

#

Uznesenie vlády SR - A SZK kormányának határozata

Dátum: 28. 2. 2022

Uznesenie vlády SR - A SZK kormányának határozata

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 28. 2. 2022

Oznam - Értesítés

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 24. 2. 2022

Oznam - Értesítés

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 23. 2. 2022

Oznam - Értesítés

Pozvánka - Meghívó 1

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 23. 2. 2022

SK: V sobotu, 5. marca 2022 odchádza autobus do Jókaiho divadla v Komárne na divadelné predstavenie v maďarskom jazyku "Csónak, avagy előttünk a vízözön".
HU: 2022. március 5-én autóbusz indul a komáromi Jókai színház "Csónak, avagy előttünk a vízözön" c. előadására.

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 17. 2. 2022

SK: Prišlo nám mailom.
HU: E-mailben jött...

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 17. 2. 2022

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 16. 2. 2022

Prijali sme mailom.
E-mailben jött

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ

Dátum: 11. 2. 2022

Pozývame Vás na 1.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 17.februára 2022 v Kultúrnom dome v Pohraniciach o 18:15 hod.

Zobrazené 1-30 z 495