Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 156
TÝŽDEŇ: 156
CELKOM: 925145

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 6. 7. 2020
takmer jasno 28 °C 17 °C
takmer jasno, mierny severozápadný vietor
vietorSZ, 5.08m/s
tlak1012hPa
vlhkosť61%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuality


Navigácia

Obsah

Zástupca starostu - Alpolgármester

 

POVERENIE

                                      Bc. Laura Prešinská, starostka Obce Pohranice                                      v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  poverujem

Bc. Patrika Bratha, poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pohranice

                       na zastupovanie starostky Obce Pohranice od 17. decembra 2019                         vo volebnom období 2018 - 2022

podľa § 13b, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

 1. podieľa sa  na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce
 2. podieľa sa na prácach súvisiacich s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce
 3. koordinuje a kontroluje činnosť jednotlivých komisií
 4. kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách
 5. zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
 6. plán kontrolnej činnosti prerokuje zástupca starostu s hlavným kontrolórom, následne ho hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie
 7. na základe plánu kontrolnej činnosti predkladá správu o vykonaných kontrolách zástupcovi starostu hlavný kontrolór obce, následne hlavný kontrolór predkladá správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu
 8. počas neprítomnosti starostu vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. koordinuje partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv
 10.  koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných obcou, koordinuje reprezentáciu obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
 11. je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať
 12. plní úlohy určené starostom obce a obecným zastupiteľstvom
 13. plní úlohy pri vykonávaní inventarizácie hmotného, nehmotného a finančného majetku obce
 14. plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti
 15. organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie
 16. verifikuje výdavkové pokladničné doklady obce
 17. vykonáva funkciu sobášiaceho
 18. počas neprítomnosti  starostu obce rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených ustanoveniach poverenia, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou,  neprítomnosťou starostu obce sa rozumie:                                                                                                     a)  plánovaná, neplánovaná dovolenka                                                                                               b)  tuzemská, zahraničná služobná cesta   
 19. v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovania starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel,  za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä:choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu /zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu /
 20.  v prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce

 

V Pohraniciach 17.12.2019                          

Bc. Laura Prešinská