Navigácia

Obsah

Stránka

Oprava zrejmej chyby


14. 8. 2017

VÝSTRAHA - FELHÍVÁS


Jav: Búrky

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 7.7.2017 od 16:00 do 23:00

Výstraha:

V okrese Nitra, Komárno, Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, Levice

sa MIESTAMI očakáva výskyt silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú zvýšené

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 20 - 40 mm

a nárazy vetra s rýchlosťou 20 - 30 m/s (70 - 110 km/h).

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná

a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká

Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých

tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok,

zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

Zrážky: 20 - 40 mm

Vietor: 20 - 30 m/s            

Jav: Vysoké teploty

Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: 7.7.2017 od 14:00 do 17:00

Výstraha:

V okrese Nitra, Komárno, Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, Levice

sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 °C.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,

fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná,

ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 33 °C  

Jav: Búrky

Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: 7.7.2017 od 14:00 do 16:00

Výstraha:

V okrese Nitra,Komárno, Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, Levice

sa MIESTAMI očakáva výskyt búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo

pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky,

pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h).

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,

ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých

tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok,

zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

Zrážky: 20 - 40 mm

Vietor: 18 - 23 m/s

Vedúci zmeny KS IZS

Ing. Blaško


7. 7. 2017

Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob


Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob

reklamacny

 


1. 7. 2017

Zmluva o dielo


7. 6. 2017

Zadanie vykurovanie vetva a škôlka


7. 6. 2017

Zadanie vykurovanie solárny systém


7. 6. 2017

Zadanie MŠ


7. 6. 2017

Výzva


7. 6. 2017

Vykurovanie


7. 6. 2017

TS Zateplenie škôlky


7. 6. 2017

Stránka