Pohranice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Rozpočet obce

Vyvesené: 10. 12. 2021 Dátum zvesenia: 26. 12. 2021

Správne konanie

Informácia o začatom správnom konaní Obce Pohranice č.407_2021 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 7. 10. 2021 Dátum zvesenia: 8. 10. 2024