Pohranice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Hlásenie miestneho rozhlasu - Zber nebezpečného a elektroodpadu - A veszélyes és az elektrohulladék gyűjtése

Zber nebezpečného a elektroodpadu - A veszélyes és az elektrohulladék gyűjtése

SK: Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční 6- novembra 2021 /sobota/ od 9:30-11:00 hod. pred zdravotným strediskom.
HU: A veszélyes- és az elektro- hulladék gyűjtése 2021. november 6-án /szombat/ 9:30 - 11:00 -ig fog végbemenni az egészségügyi központ előtt.

🇸🇰 Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční 6- novembra 2021 /sobota/ od 9:30-11:00 hod. pred zdravotným strediskom.

Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov!!! Tiež Vás žiadame, aby nebezpečný odpad, ktorý prinesiete, bol označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie.

🇭🇺 A veszélyes- és az elektro- hulladék gyűjtése 2021. november 6-án /szombat/ 9:30 - 11:00 -ig fog végbemenni az egészségügyi központ előtt.

Kérjük a hulladékgyűjtés idejét szigorúan betartani!!! Továbbá kérjük Önöket, hogy az elhozott veszélyes hulladékokat jelöljék meg. Például. spray, festék stb. Hogy a hulladékban ne legyenek azonosíthatatlan vegyszerek.

Dátum vloženia: 3. 11. 2021 11:28
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 11. 2021 11:30
Autor: Správce Webu