Pohranice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Hlásenie miestneho rozhlasu - OZNAM - ÉRTESíTÉS

OZNAM - ÉRTESíTÉS 1

SK: V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.

OZNAM - ÉRTESíTÉS

🇸🇰 V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.

Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nadobudnutie, strata, úhyn psa. Zmenu treba nahlásiť aj pri komunálnom odpade. V priebehu roka sa nahlásenie týchto zmien nebude akceptovať.

Žiadame tých občanov, u ktorých tieto zmeny nastali, aby vzniknuté zmeny nahlásili na Obecnom úrade do 31.1.2022. Tlačivo Vám vieme poskytnúť, alebo si ho stiahnite na https://www.mfsr.sk/.../vzory-danovych-priznani-k-dani-z.../

🇭🇺 Az 582/2004-es törvény értelmében január 31-ig minden adófizető köteles az ingatlanjaiban történt változásokat bejelenteni, mint eladás, vásárlás, építés, bontás, öröklés beleértve a kutyatartást is. Ezen változások a kommunális hulladék fizetésére is vonatkoznak.

Kérjük azokat a lakosokat, akiknél változás történt az előző évb en, jelentsék be ezeket a változásokat 2022. január 31-ig a községi hivatalban. Nyomtatványt tudunk adni, vagy letölthetik a felül látható weboldalon.

Dátum vloženia: 10. 1. 2022 10:03
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2022 10:20
Autor: Správce Webu